banerbanerbanerbanerbaner

Giới thiệu

(Cập nhật ngày: 12/12/2014)

TT

Họ và tên

 Học hàm học vị

Giảng dạy quản lý

I. Đội ngũ quản lý

1

Vũ Kim Bảng

PGS.TS

Chủ nhiệm Khoa

2

Vũ Văn Trung

ThS

Trợ lý

3

Trần Thị Nhị Hà

CN

Trợ lý

4

Vũ Thanh Trà

ThS

Trợ lý

5

Hoàng Thu Quyên

ThS

Cán bộ văn phòng

6

Vũ Thị Hiền

ThS

Cán bộ văn phòng

7

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

ThS

Cán bộ văn phòng

8

Phùng Thị Thoi

ThS

Cán bộ văn phòng

9

Nguyễn Thế Minh

ThS

Cán bộ văn phòng

II. Ngành Ngôn ngữ Anh

10

Vũ Thị Thanh Yến

Ths

Trưởng ngành NN Anh

11

Vũ Thị Thanh Hương

PGS.TS

Giảng viên ngành NN Anh

12

Nguyễn Phương Chi

TS

Giảng viên ngành NN Anh

13

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

14

Lê Thị Quế Anh

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

15

Nguyễn Thị Bích Trang

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

16

Trần Thị Kiều My

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

17

Bùi Thị Phương

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

18

Nguyễn Thị Mi

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

19

Hoàng Thị Hải Yến

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

20

Nguyễn Thị Minh

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

21

Nguyễn Thị Hồng Vinh

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

22

Đặng Thị Kim Dung

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

23

Hoàng Thị Duyên

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

24

Nguyễn Hoàng Hồng Minh

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

25

Nguyễn Thanh Huyền

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

26

Phan Thị Ngọc Bích

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

27

Nguyễn Thị Thật

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

28

Bạch Thị Hoàng Yến

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

29

Hoàng Thị Thu Lê

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

30

Trần Thị Hiền

Ths

Giảng viên ngành NN Anh

II. Ngành Ngôn ngữ Nhật

31

Nguyễn Thị Thanh Bình

ThS

Trưởng ngành NN Nhật

32

Đỗ Thị  Kim Liên

GS.TS

Giảng viên ngành NN Nhật

33

Phạm Văn Hảo

PGS.TS

Giảng viên ngành NN Nhật

34

Hà Quang Năng

PGS.TS

Giảng viên ngành NN Nhật

35

Phan Mậu Cảnh

PGS.TS

Giảng viên ngành NN Nhật

36

Hồ Thị Hoàng Hoa

TS

Giảng viên ngành NN Nhật

37

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Ths

Giảng viên ngành NN Nhật

38

Vũ Thị Diệu Dung

CN

Giảng viên ngành NN Nhật

39

Lại Hồng Hà

ThS

Giảng viên ngành NN Nhật

40

Nguyễn Thị Kim Ngân

ThS

Giảng viên ngành NN Nhật

41

Nguyễn Thanh Bình

CN

Giảng viên ngành NN Nhật

42

Nguyễn Thu Thủy

ThS

Giảng viên ngành NN Nhật

43

Nguyễn Thị Việt Anh

CN

Giảng viên ngành NN Nhật

44

Đỗ Phương Quế Hoa

CN

Giảng viên ngành NN Nhật

45

Nguyễn Thanh Vân

ThS

Giảng viên ngành NN Nhật

III. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

46

Lê Phương Thảo

Ths

Trưởng ngành NN Trung Quốc

47

Nguyễn Thiện Giáp

GS.TS

Giảng viên NN Trung Quốc

48

Đinh Khắc Thuân

GS.TS

Giảng viên NN Trung Quốc

49

Đoàn Văn Phúc

PGS.TS

Giảng viên NN Trung Quốc

50

Phùng Thị Huệ

PGS.TS

Giảng viên NN Trung Quốc

51

Lê Văn Toan

PGS.TS

Giảng viên NN Trung Quốc

52

Phạm Văn Thắm

TS

Giảng viên NN Trung Quốc

53

Nguyễn Thị Tân

TS

Giảng viên NN Trung Quốc

54

Trần Thị Thìn

TS

Giảng viên NN Trung Quốc

55

Nguyễn Thị Kim  Huệ

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

56

Lê Thị Tuyết Mai

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

57

Nguyễn Thị Ngọc Phương

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

58

Dương Thị Thanh Hường

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

59

Vũ Thanh  Trà

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

60

Dương Thị Ánh Tuyết

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

61

Nguyễn Thị Minh Thu

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

62

Vũ Thanh  Loan

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

63

Hoàng Nguyễn Thái Hà

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

64

Nguyễn Vi Thanh

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

65

Phạm Ngọc Hà

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

66

Vũ Hoàng Phương Loan

Ths

Giảng viên NN Trung Quốc

67

Nguyễn Thị Hương Giang

ThS

Giảng viên NN Trung Quốc

68

Nguyễn Thị Ánh

ThS

Giảng viên NN Trung Quốc

69

Trương Ngân Quỳnh

ThS

Giảng viên NN Trung QuốcTin cũ hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA NGOẠI NGỮ
Địa chỉ: 171, Phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0437849743
Quản lý website khoa Ngoại ngữ: Vũ Văn Trung, ĐT 0912573795, email: vuvantrung@gmail.com
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 31
Số người đã truy cập: 2262601