banerbanerbanerbanerbaner
KHOA NGOẠI NGỮ: NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH NĂM HỌC 2023 - 2024
Vừa qua, ngày 7/5/2024, khoa Ngoại ngữ đã tổ chức lễ khai mạc buổi nghiệm thu đề tài NCKH (cấp Trường và cấp Khoa) của sinh viên năm học 2023 - 2024
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2021-2022
Ngày 6/5/2022, khoa Ngoại ngữ đã tiến hành buổi nghiệm thu đề tài NCKH (cấp Trường và cấp Khoa) của sinh viên, năm học 2021 - 2022. Tổng số đề tài được nghiệm thu là 16 (9 đề tài cấp Trường, 7 đề tài cấp Khoa) của 2 ngành tiếng Trung (14 đề tài) và tiếng Nhật (2 đề tài); được chia thành 5 Hội đồng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA NGOẠI NGỮ
Địa chỉ: 171, Phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0437849743
Quản lý website khoa Ngoại ngữ: Vũ Văn Trung, ĐT 0912573795, email: vuvantrung@gmail.com
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 16
Số người đã truy cập: 2262464