banerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbaner

Nghiên cứu khoa học

(Cập nhật ngày: 22/1/2015)
   

Thực hiện chủ trương kết hợp giữa giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Trường Đại học Phương Đông.  

Nhằm thúc đẩy phong trào Nghiên cứu Khoa học trong cán bộ Giảng viên, Sinh viên của Khoa nói riêng và trong toàn Trường nói chung cũng như phát huy truyền thống hội nghị Nghiên cứu Khoa học được tổ chức thường niên của Khoa.

Khoa CNTT phát động phong trào NCKH trong toàn Khoa từ nay đến 26/03/2015.

1. Đối tượng tham gia

- Tất cả các Sinh viên thuộc Khoa Công nghệ thông tin;

- Tập trung vào Sinh viên khá giỏi từ năm thứ hai.

2. Quyền lợi

- Được hiện thực hóa các kiến thức đã được học trên lớp, cũng như cụ thể hoá các ý tưởng, sự sáng tạo. Chuẩn bị tiền đề cho việc làm các đồ án và luận văn tốt nghiệp;

- Có thể xem đây là bước đầu làm quen với việc nghiên cứu, viết, và báo cáo đồ án, luận văn tốt nghiệp;

- Được ưu tiên chọn lựa Thầy hướng dẫn các đồ án và luận văn tốt nghiệp;

- Tiếp tục làm NCKH cấp Trường, cấp Bộ...;

- Có cơ hội nhận bằng khen của Khoa, nhà Trường;

- Được cộng điểm rèn luyện;

- Được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học.

3. Thời gian

1. Đăng ký tên đề tài Nghiên cứu Khoa học với Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 26/01/2015; (Sinh viên tự liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để nhận đề tài theo danh sách GV kèm theo).

2. Nhận các kết quả nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu của Sinh viên trước ngày 10/03/2015; Các bạn gửi bản mềm kết quả NCKH theo địa chỉ mail: dongtranht@gmail.com.

3. Hội nghị báo cáo Nghiên cứu Khoa học của Khoa được tổ chức vào trung tuần tháng 03 năm 2015.

Để hội thảo Nghiên cứu Khoa học của Khoa được tổ chức thành công theo đúng thời gian dự kiến, đề nghị các bạn sinh viên nhiệt tình tham gia.

                                                                                                                                                                                                              TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                            Đã ký

                                                                    Phan Hữu HuânTRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA NGOẠI NGỮ
Địa chỉ: 171, Phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0437849743
Quản lý website khoa Ngoại ngữ: Vũ Văn Trung, ĐT 0912573795, email: vuvantrung@gmail.com
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 4
Số người đã truy cập: 207737