banerbanerbanerbanerbaner
KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2024
Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 5, Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2020-2024 của 3 ngành: Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Anh
KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023
Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5, Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 3 ngành: Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Anh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA NGOẠI NGỮ
Địa chỉ: 171, Phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0437849743
Quản lý website khoa Ngoại ngữ: Vũ Văn Trung, ĐT 0912573795, email: vuvantrung@gmail.com
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 8
Số người đã truy cập: 2219644