banerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbaner

Giới thiệu

(Cập nhật ngày: 12/12/2014)

NGÀNH
ĐÀO TẠO

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ

QUẢN LÝ
GIẢNG DẠY

Ngôn ngữ

Vũ Kim Bảng

Ngôn ngữ

PGS. TS

Chủ nhiệm khoa

Kinh tế

Vũ Văn Trung

Quản trị kinh doanh

Th.s

Trợ lý khoa

Tiếng Nga

Trần Nhị Hà

Tiếng Nga

ĐH

Trợ lý khoa

Tiếng Trung

Vũ Thanh Trà

Tiếng Trung

Th.s

Trợ lý khoa

Kinh tế

Phùng Thị Thoi

Quản trị kinh doanh

Th.s

Giáo vụ

Luật Hoàng Thu Quyên Luật  Th.s Giáo vụ
Kỹ sư  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kỹ sư   Th.s  Giáo vụ
 Kiến trúc Vũ Thị Hiền Kiến trúc   Th.s  Giáo vụ
 Kỹ sư Nguyễn Thế Minh Kỹ sư   Th.s  Giáo vụ

Tiếng Anh

Vũ T. Thanh Yến

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Đặng Thị Kim Dung

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Nguyễn Thị  Giang

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Hoàng Lê Hạnh

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Phạm Thu  Hương

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Trần Kiều  My

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Bích  Trang

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hồng  Vinh

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Hoàng Thị Hải Yến

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Trần Thị Hiền

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Bạch Thị Hoàng  Yến

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Ngôn ngữ học

Phan Thị Ngọc Bích

Ngôn ngữ học

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Minh

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Nguyễn Thị  Thật

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Anh

Hoàng Thị Thu Lê

Ngôn ngữ Anh

Ths

Giảng viên

Tiếng Trung

Lê Phương Thảo

Ngôn ngữ TQ

Ths

Giảng viên

Tiếng Trung

Nguyễn Thị Kim Huệ

Ngôn ngữ TQ

Ths

Giảng viên

Tiếng Trung

Dương Thị Thanh  Hường

Ngôn ngữ TQ

Ths

Giảng viên

Tiếng Trung

Vũ Thanh  Loan

Ngôn ngữ TQ

Ths

Giảng viên

Tiếng Trung

Phạm Thị Hồng  Minh

Ngôn ngữ TQ

Ths

Giảng viên

Tiếng Trung

Nguyễn Thị Minh  Thu

Ngôn ngữ TQ

Ths

Giảng viên

Tiếng Trung

Dương Thị Ánh  Tuyết

Ngôn ngữ TQ

Ths

Giảng viên

Tiếng Trung

Vũ Thanh  Trà

Ngôn ngữ TQ

Ths

Giảng viên

Tiếng Trung

Nguyễn Ngọc Phương

Ngôn ngữ TQ

Ths

Giáo vụ - Giảng viên

Tiếng Nhật

Nguyễn Thị Thanh  Bình

Ngôn ngữ Nhật

Ths

Giảng viên

Tiếng Nhật

Bùi Thị Hoàng  Hòa

Ngôn ngữ Nhật

Th.s

Giảng viên

Tiếng Nhật

Nguyễn Thanh Bình

Ngôn ngữ Nhật

ĐH

Giảng viên

Tiếng Nhật

Nguyễn Thúy Cải

Ngôn ngữ Nhật

ĐH

Giảng viên

Tiếng Nhật

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Ngôn ngữ Nhật

ĐH

Giảng viên

Tiếng Nhật

Nguyễn Thu Thủy

Ngôn ngữ Nhật

Ths

Giảng viên

Tiếng Nhật

Lê Thị Kim Dung

Ngôn ngữ Nhật

Ths

Giảng viên

Tiếng Nhật

Đỗ Thị Xuân Thu

Ngôn ngữ Nhật

Ths

Giảng viên

Tiếng Nhật

Lê Duy Hưng

Ngôn ngữ Nhật

Ths

Giảng viênTin cũ hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA NGOẠI NGỮ
Địa chỉ: 171, Phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0437849743
Quản lý website khoa Ngoại ngữ: Vũ Văn Trung, ĐT 0912573795, email: vuvantrung@gmail.com
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 7
Số người đã truy cập: 1753244