banerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbaner

Nghiên cứu khoa học

(Cập nhật ngày: 18/12/2014)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC

NGÀNH TIẾNG TRUNG

NĂM THỨ NHẤT:                         KỲ I                                                                                                           KỲ II

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

 

TT

NO

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM

LẦN 1

ĐIỂM

LẦN 2

1

Kỹ năng nghe 1

Listening skill 1

2

1

Kỹ năng nghe 2

Listening skill 2

2

2

Kỹ năng đọc 1

Reading skill 1

2

2

Kỹ năng đọc 2

Reading skill 2

2

3

Tiếng Trung tổng hợp 1-TH1

6

3

Tiếng Trung tổng hợp 2 – TH2

6

Núi 1

2

Núi 2

2

4

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Marxist-Leninist Philosophy

5

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Vietnam Communist Party History

3

5

Tin học đại cương

Computer skills

3

5

Pháp luật đại cương

Intoduction of law

2

6

Tiếng Việt

Vietnamses

2

6

Dẫn luận ngôn ngữ

An Introduction to Linguistics

2

7

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Introduction to Vietnamese Culture

2

7

Giáo dục thể chất

3 tuần

Tổng cộng

22

Tổng cộng

17

NĂM THỨ HAI:                             KỲ III

KỲ IV

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

1

Kỹ năng nghe 3

Listening skill 3

2

1

Kỹ năng nghe 4

Listening skill 4

2

2

Kỹ năng đọc 3

Reading skill 3

2

2

Kỹ năng đọc 4

Reading skill 4

2

3

Kỹ năng viết 1

Writing skill 1

2

3

Kỹ năng viết 2

Writing skill 2

2

4

Kỹ năng nói 1

Speaking skill 1

2

4

Kỹ năng nói 2

Speaking skill 2

2

5

Tiếng Trung tổng hợp 3-TH3

4

5

Tiếng Trung tổng hợp 4-TH4

4

6

Ngoại ngữ 2

Second Foreign Language

4

6

Ngoại ngữ 2

Second Foreign Language

4

7

Tư tưởng HCM

Ho Chi Minh thoughts

2

7

Ngôn ngữ học đối chiếu

Comparative Linguistics

2

8

Giáo dục quốc phòng

Military Education

4 tuần

Tổng cộng

18

Tổng cộng

18


NĂM THỨ BA:                        KỲ V                                                                                                    KỲ VI

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

 

TT

NO

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

1

Luyện thi HSK

4

1

Tiếng Trung Du lịch

Tourism chinese

2

2

Tiếng Trung tổng hợp 5- TH5

4

2

Tiếng Trung Thương mại

Business chinese

4

3

Lý thuyết dịch

Translation Theory

2

3

Dịch nói 1

Interpretation 1

4

4

Ngữ âm – văn tự Tiếng Trung

Phonetics

2

4

Dịch viết 1

Translation 1

4

5

Ngoại ngữ 2

Second Foreign Language

4

5

Từ vựng học Tiếng Trung

Lexicology

2

6

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methodology

2

6

Lược sử văn học

2

Tổng cộng

18

Tổng cộng

18

NĂM  THỨ  TƯ:                                KỲ VII

KỲ VIII

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

 

TT

NO

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

1

Dịch nói 2

Interpretation 2

4

1

Thực tập tổng hợp

Graduational Practicum

4

2

Dịch viết 2

Translation 2

4

2

Khóa luận tổng hợp

Graduational Project

8

3

Trớch giảng văn học

2

3

Dịch núi 3 ( Thay thế thi tốt nghiệp)

4

4

Đất nước học Trung quốc

Country study

2

4

Dịch viết 3 ( Thay thế thi tốt nghiệp)

4

5

Từ pháp-cú pháp Tiếng Trung

4

6

Viết luận cao cấp

2

Tổng cộng

18

Tổng cộng

12Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA NGOẠI NGỮ
Địa chỉ: 171, Phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0437849743
Quản lý website khoa Ngoại ngữ: Vũ Văn Trung, ĐT 0912573795, email: vuvantrung@gmail.com
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 3
Số người đã truy cập: 1753283