banerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbaner

Nghiên cứu khoa học

(Cập nhật ngày: 18/12/2014)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC

NGÀNH TIẾNG ANH

NĂM THỨ NHẤT:                         KỲ I                                                                                                             KỲ II

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

 

TT

NO

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM

LẦN 1

ĐIỂM

LẦN 2

1

Kỹ năng nghe 1

Listening skill 1

2

 

 

 

1

Kỹ năng nghe 2

Listening skill 2

2

 

 

2

Kỹ năng đọc 1

Reading skill 1

2

 

 

 

2

Kỹ năng đọc 2

Reading skill 2

2

 

 

3

Kỹ năng nói 1

Speaking skill 1

2

 

 

 

3

Kỹ năng nói 2

Speaking skill 2

2

 

 

4

Kỹ  năng viết 1

Writing skill 1

2

 

 

 

4

Kỹ năng viết 2

Writing skill 2

2

 

 

5

Phát âm 1

Pronuciation Practice 1

2

 

 

 

5

Phát âm 2

Pronuciation Practice 2

2

 

 

6

Ngữ pháp thực hành 1

2

 

 

 

6

Ngữ pháp thực hành 2

2

 

 

7

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Marxist-Leninist Philosophy

5

 

 

 

7

Tư tưởng HCM

Ho Chi Minh thoughts

2

 

 

8

Tiếng Việt

Vietnamses

3

 

 

 

8

Pháp luật đại cương

Intoduction of law

2

 

 

9

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Introduction to Vietnamese Culture

2

 

 

 

9

Dẫn luận ngôn ngữ

An Introduction to Linguistics

2

 

 

 

 

 

 

 

10

Tin học đại cương

Computer skills & Internet

3

 

 

 

 

 

 

 

11

Giáo dục thể chất

3 tuần

 

 

Tổng cộng

22

 

 

 

 

Tổng cộng

21

 

 

NĂM THỨ HAI:                             KỲ III

 

KỲ IV

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

 

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

1

Kỹ năng nghe 3

Listening skill 3

4

 

 

 

1

Kỹ năng nghe 4

Listening skill 4

2

 

 

2

Kỹ năng đọc 3

Reading skill 3

4

 

 

 

2

Kỹ năng đọc 4

Reading skill 4

2

 

 

3

Kỹ năng viết 3

Writing skill 3

2

 

 

 

3

Kỹ năng viết 4

Writing skill 4

4

 

 

4

Kỹ năng nói 3

Speaking skill 3

2

 

 

 

4

Kỹ năng nói 4

Speaking skill 4

4

 

 

5

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Vietnam Communist Party History

3

 

 

 

5

Ngoại ngữ 2

Second Foreign Language

4

 

 

6

Ngoại ngữ 2

Second Foreign Language

4

 

 

 

6

Ngôn ngữ học đối chiếu

Comparative Linguistics

3

 

 

7

Giáo dục quốc phòng

Military Education

4 tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

19

 

 

 

 

Tổng cộng

19

 

 


NĂM THỨ BA:                        KỲ V                                                                                                    KỲ VI

TT

NO

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

TT

NO

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

1

Kỹ năng nghe 5 (TOEFL IBT)

Listening skill 5

2

1

Tiếng Anh Du lịch

Tourism English

4

2

Kỹ năng đọc 5 (TOEFL IBT)

Reading skill 5

2

2

Tiếng Anh Thương mại

Business English

4

3

Kỹ năng viết 5 (TOEFL IBT)

Writing skill 5

2

3

Dịch nói 1

Interpretation 1

4

4

Kỹ năng nói 5 (TOEFL IBT)

Speaking skill 5

2

4

Dịch viết 1

Translation 1

4

5

Lý thuyết dịch

Translation Theory

2

5

Ngữ Âm

Phonetics

2

6

Ngữ pháp

Grammar

4

6

Đất nước học Anh

Country Study

2

7

Ngoại ngữ 2

Second Foreign Language

4

Tổng cộng

18

Tổng cộng

20

NĂM  THỨ  TƯ:                                KỲ VII

KỲ VIII

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

TT

NO

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

1

Dịch nói 2

Interpretation 2

4

1

Thực tập tổng hợp

Graduational Practicum

4

2

Dịch viết 2

Translation 2

4

2

Khóa luận tổng hợp

Graduational Project

8

3

Đất nước học Mỹ

Country Study

2

3

Dịch núi 3 (Nếu khụng làm khúa luận tốt nghiệp)

4

4

Từ vựng học

Lexicology

2

4

Dịch viết 3 ( Nếu không làm khóa luận tốt nghiệp)

4

5

Văn học Anh

English Literature

2

6

Viết luận cao cấp

2

Tæng céng

16

Tæng céng

12Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA NGOẠI NGỮ
Địa chỉ: 171, Phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0437849743
Quản lý website khoa Ngoại ngữ: Vũ Văn Trung, ĐT 0912573795, email: vuvantrung@gmail.com
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 7
Số người đã truy cập: 1753208