banerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbaner

Nghiên cứu khoa học

(Cập nhật ngày: 12/11/2015)

Nhằm thúc đẩy phong trào Nghiên cứu Khoa học trong cán bộ Giảng viên, Sinh viên của Khoa nói riêng và trong toàn Trường nói chung cũng như phát huy truyền thống hội nghị Nghiên cứu Khoa học được tổ chức thường niên của Khoa.

Khoa CNTT sẽ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học và đào tạo năm 2015-2016 vào

1. Nội dung Hội thảo:

- Các báo cáo về Công nghệ, kỹ thuật và dịch vụ mới trong CNTT-TT

- Các báo cáo về Phương pháp dạy và học trong các môn học Toán, Công nghệ thông tin và truyền thông

2.  Thành phần tham gia

- Giảng viên, sinh viên trong và ngoài khoa CNTT-TT;

- Các Chuyên gia, Cán bộ quản lý CNTT-TT;

- Một số Công ty, Đơn vị có liên quan trong ngành

3. Thời gian đăng ký và nộp báo cáo

3.1. Đối với Giảng viên trong khoa

          Đăng ký tên báo cáo trước ngày 10/11/2015

 3.2. Đối với Sinh viên trong khoa

Đăng ký tên đề tài Nghiên cứu Khoa học với Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 15/11/2015. (Danh sách tên đề tài / hướng nghiên cứu và tên giáo viên hướng dẫn xem ở phụ lục kèm theo).

3.3. Đối với các Chuyên gia, Giảng viên mời: Nhận báo cáo trước ngày 05/03/2016

3.4. Các Công ty, đơn vị tham gia: Đăng ký trước ngày 20/03/2016

 

4. Quyền lợi

a, Đối với giảng viên:

- Được thảo luận các kiến thức mới liên quan đến chuyên ngành

- Được tạo điều kiện về thời gian nghiên cứu khoa học

- Được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học

b, Đối với sinh viên:

- Được hiện thực hóa các kiến thức đã được học trên lớp, cũng như cụ thể hoá các ý tưởng, sự sáng tạo. Chuẩn bị tiền đề cho việc làm các báo cáo môn học,  đồ án học kỳ và luận văn tốt nghiệp;

- Có thể xem đây là bước đầu làm quen với việc nghiên cứu, viết, và báo cáo môn học, đồ án học kỳ, luận văn tốt nghiệp;

- Được ưu tiên chọn lựa giáo viên hướng dẫn các đồ án và luận văn tốt nghiệp;

- Có cơ hội phát triển làm NCKH cấp Trường, cấp Bộ.

- Có cơ hội nhận bằng khen của Khoa, nhà Trường;

- Được cộng điểm rèn luyện;

- Được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học.

5. Liên hệ:

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Phương Đông

          Điện thoại: 04.36241394

          Trưởng ban tổ chức Hội thảo NCKH: PGS. TS Nguyễn Minh Dân

    Điện thoại: 0903.405.946    Email: nguyenminhdan2000@gmail.com

Để Hội nghị Nghiên cứu Khoa học của Khoa được tổ chức thành công theo đúng thời gian dự kiến, Trân trọng kính mời Các chuyên gia, các Nhà quản lý, Giảng viên và Sinh viên tham gia trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu cũng như tham dự trao đổi các vấn đề liên quan đến nội dung Hội nghị.

Trân trọng!TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA NGOẠI NGỮ
Địa chỉ: 171, Phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0437849743
Quản lý website khoa Ngoại ngữ: Vũ Văn Trung, ĐT 0912573795, email: vuvantrung@gmail.com
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 7
Số người đã truy cập: 207696