Giới thiệu quần chúng ưu tú để chi bộ bồi dưỡng kết nạp đảng viên
baner

Đảng-Đoàn- Công đoàn

(Cập nhật ngày: 12/1/2015)
Thông báo

- Chi bộ 11, khoa Ngoại ngữ đang từng bước thẩm tra lý lịch quần chúng Hoàng Lê Hạnh, giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh, phụ trách Bí thư liên chi đoàn khoa Ngoại ngữ để kết nạp đảng viên theo quy định của tổ chức Đảng.
- Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để chi bộ xem xét
Tin cũ hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website