BAN TIN KHOA - BẢN TIN KHOA
baner

Bản tin khoa

Góc nhìn từ khoa Ngoại ngữ về công tác tuyển sinh 2015
(3/12/2015)
Hội thảo khoa học về công tác tuyển sinh 2015 và định hướng tuyển sinh 2016
Các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Trường ĐHPĐ
(20/10/2014)
Ký thỏa thuận hợp tác đào tạo với đối tác Nhật Bản
Kế hoạch xây dựng đề án ngoại ngữ 2020
(20/10/2014)
BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ 2020

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website